Vang hồng Mocavero Sire Negroamaro (6 chai/thùng)

  • DLW066
  • Mocavero
6 chai/thùng
  • 6 chai/thùng

Xuất xứ: Puglia, Ý

Vườn nho: Mocavero

Giống nho: Negroamaro

Niên vụ: 2022

Độ ngọt: RS 0,35g/lít

Dung tích: 750ml

ABV: 12,5%

Sire tiếng Latinh có nghĩa là "Cha" là "Người Đàn Ông". Với tinh thần trượng nghĩa, cứng cỏi, mạnh khỏe, nhà làm vang Mocavero tạo ra nhãn chai với rất nhiều ngôn ngữ đồng nghĩa Sire.