Các chuyên đề Workshop của Phụ Kiện Bia Rượu năm 2024

Các chuyên đề Workshop của Phụ Kiện Bia Rượu năm 2024

17:59 - 23/01/2024

Lớp rượu vang căn bản tháng 10/2022
Nếm rượu vang Tây Ban Nha vùng La Mancha do Perspectiva Asia tổ chức
Lớp rượu vang căn bản tháng 11/2022
Buổi thử rượu vang Úc chủ đề Mid Autumn
Tặng 1 buổi học thử rượu vang cho học viên lớp THE ART OF PARTY PLANNING

Mỗi tháng, vào các chiều thứ sáu, PKBR sẽ có chuyên đề xoay quanh rượu vang và cuộc sống, nhầm kết nối người yêu rượu vang và nâng cao nhu cầu thưởng thức rượu.

Kế hoạch có thể thay đổi theo mỗi tháng, ngày trong kế hoạch chỉ là dự kiến. Nếu Quý Khách quan tâm đến chủ đề nào, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi.


. Tháng 3: thứ sáu 8/3

Chủ đề "5 cách làm vang ngọt"


. Tháng 4: thứ sáu 13/4

Chủ đề "Hướng dẫn phân biệt vang đi xuống"


. Tháng 5: thứ sáu 10/5

Chủ đề "Thế giới của vang trắng"


. Tháng 6: thứ sáu 14/6

Chủ đề "Rượu cho Pool Party - vang của mùa hè"


. Tháng 7: thứ sáu 12/7

Chủ đề "Chuyên đề rượu vang vùng Bordeaux"


. Tháng 8: thứ sáu 16/8

Chủ đề "Những chai vang nổi tiếng"


. Tháng 9: thứ sáu 13/9

Chuyên đề đặc biệt "Hướng dẫn làm phụ kiện từ chất liệu rượu vang"


. Tháng 10: thứ sáu 18/10

Chủ đề "Tác dụng "phụ" của rượu vang đối với phụ nữ"


. Tháng 11:

+ Thứ sáu 15.11 - Chủ đề "Bàn tiệc rượu và cách bày bàn tiệc một cách chuẩn mực"


+ Thứ năm 21.11 chủ đề vang Tươi Beaujolais Nouveau Day


. Tháng 12: thứ sáu 6/12

Chủ đề "Are you ready to POP?" - Chuyên đề về Champagne và Sparkling